Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

915 lượt thu
776 lượt thu
614 lượt thu
474 lượt thu
439 lượt thu
429 lượt thu
360 lượt thu
290 lượt thu
242 lượt thu
244 lượt thu
206 lượt thu
159 lượt thu
155 lượt thu
120 lượt thu
124 lượt thu
113 lượt thu
108 lượt thu
89 lượt thu
78 lượt thu
77 lượt thu
66 lượt thu
61 lượt thu
59 lượt thu
53 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
35 lượt thu
34 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.50

Thông tin chi tiết

Áo cưới màu hoa cà - Chế Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 126
Thời gian: 06/07/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording