Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.
  • Người sở hữu:
    ppqqpp
  • Trị giá:8.25

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 18.15

Tài khoản: 1.08

Thông tin chi tiết

Biết nói gì đây - Thế Sơn - Tâm Đoan
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 586
Thời gian: 26/06/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording