Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2070 lượt thu
2067 lượt thu
1968 lượt thu
1374 lượt thu
915 lượt thu
602 lượt thu
578 lượt thu
549 lượt thu
535 lượt thu
378 lượt thu
330 lượt thu
270 lượt thu
197 lượt thu
178 lượt thu
171 lượt thu
168 lượt thu
168 lượt thu
129 lượt thu
100 lượt thu
99 lượt thu
95 lượt thu
67 lượt thu
68 lượt thu
66 lượt thu
59 lượt thu
51 lượt thu
49 lượt thu
48 lượt thu
32 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
20 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
8 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,334.00

Tài khoản: 90.78

Thông tin chi tiết

Tiễn bước sang ngang - Khánh Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 144
Thời gian: 22/06/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording