Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

15433 lượt thu
2917 lượt thu
135 lượt thu
41 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 357.89

Tài khoản: 1.01

Thông tin chi tiết

A little love - Fiona Fung
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 11770
Thời gian: 22/06/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording