Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5788 lượt thu
4076 lượt thu
3721 lượt thu
3671 lượt thu
3336 lượt thu
3083 lượt thu
2768 lượt thu
2279 lượt thu
2243 lượt thu
1913 lượt thu
1872 lượt thu
1757 lượt thu
1739 lượt thu
1465 lượt thu
1419 lượt thu
1271 lượt thu
1234 lượt thu
1218 lượt thu
1155 lượt thu
1117 lượt thu
1075 lượt thu
905 lượt thu
882 lượt thu
801 lượt thu
757 lượt thu
640 lượt thu
573 lượt thu
526 lượt thu
463 lượt thu
440 lượt thu
432 lượt thu
388 lượt thu
352 lượt thu
264 lượt thu
243 lượt thu
211 lượt thu
203 lượt thu
203 lượt thu
201 lượt thu
176 lượt thu
169 lượt thu
169 lượt thu
164 lượt thu
156 lượt thu
155 lượt thu
147 lượt thu

Cấp độ: Trùm Siêu Cấp

Tài sản: 647.65

Tài khoản: 3.48

Thông tin chi tiết

Mình ơi - Cẩm Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 640
Thời gian: 18/06/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording