Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

6069 lượt thu
2217 lượt thu
1300 lượt thu
1119 lượt thu
1015 lượt thu
378 lượt thu
332 lượt thu
268 lượt thu
202 lượt thu
188 lượt thu
143 lượt thu
140 lượt thu
136 lượt thu
115 lượt thu
115 lượt thu
94 lượt thu
71 lượt thu
67 lượt thu
46 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu
30 lượt thu
24 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
13 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,719.65

Tài khoản: 225.42

Thông tin chi tiết

Baby One More Time - Britney Spears
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2029
Thời gian: 06/09/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |