Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3398 lượt thu
821 lượt thu
630 lượt thu
559 lượt thu
223 lượt thu
107 lượt thu
100 lượt thu
78 lượt thu
67 lượt thu
42 lượt thu
39 lượt thu
36 lượt thu
34 lượt thu
32 lượt thu
32 lượt thu
29 lượt thu
28 lượt thu
26 lượt thu
26 lượt thu
23 lượt thu
22 lượt thu
21 lượt thu
21 lượt thu
20 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
10 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 17.25

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

I Saw Her Standing There - The Beatles
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 22
Thời gian: 28/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording