Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3244 lượt thu
2162 lượt thu
1747 lượt thu
855 lượt thu
646 lượt thu
599 lượt thu
358 lượt thu
307 lượt thu
295 lượt thu
165 lượt thu
106 lượt thu
62 lượt thu
57 lượt thu
24 lượt thu
12 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,331.92

Tài khoản: 92.61

Thông tin chi tiết

Hoa bằng lăng - Jimmi Nguyễn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 5054
Thời gian: 20/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording