Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3434 lượt thu
2469 lượt thu
1916 lượt thu
1430 lượt thu
936 lượt thu
775 lượt thu
646 lượt thu
617 lượt thu
520 lượt thu
468 lượt thu
469 lượt thu
442 lượt thu
435 lượt thu
380 lượt thu
370 lượt thu
356 lượt thu
352 lượt thu
350 lượt thu
338 lượt thu
323 lượt thu
293 lượt thu
265 lượt thu
249 lượt thu
243 lượt thu
  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Quê em miền trung du - (Chưa rõ)
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 513
Thời gian: 26/05/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording