Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2872 lượt thu
2429 lượt thu
2012 lượt thu
1378 lượt thu
1293 lượt thu
1014 lượt thu
667 lượt thu
602 lượt thu
532 lượt thu
466 lượt thu
342 lượt thu
268 lượt thu
249 lượt thu
203 lượt thu
178 lượt thu
103 lượt thu
99 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 14.91

Tài khoản: 6.67

Thông tin chi tiết

Cô và mẹ - Xuân Mai
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1009
Thời gian: 02/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording