Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2882 lượt thu
2446 lượt thu
2029 lượt thu
1395 lượt thu
1295 lượt thu
1015 lượt thu
1015 lượt thu
667 lượt thu
603 lượt thu
466 lượt thu
342 lượt thu
269 lượt thu
250 lượt thu
203 lượt thu
179 lượt thu
109 lượt thu
99 lượt thu
41 lượt thu
22 lượt thu
16 lượt thu
7 lượt thu
8 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 14.91

Tài khoản: 4.57

Thông tin chi tiết

Bé quét nhà - Xuân Mai
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 534
Thời gian: 02/11/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording