Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

338 lượt thu
138 lượt thu
94 lượt thu
77 lượt thu
72 lượt thu
53 lượt thu
18 lượt thu
8 lượt thu
5 lượt thu
  • Người sở hữu:
    cafe2nite
  • Trị giá:2.96

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 425.65

Tài khoản: 21.86

Thông tin chi tiết

Ai về sông Tương - Elvis Phương
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 247
Thời gian: 20/04/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording