Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5409 lượt thu
1797 lượt thu
1576 lượt thu
1221 lượt thu
1191 lượt thu
844 lượt thu
786 lượt thu
556 lượt thu
546 lượt thu
495 lượt thu
198 lượt thu
192 lượt thu
145 lượt thu
140 lượt thu
135 lượt thu
119 lượt thu
119 lượt thu
107 lượt thu
103 lượt thu
100 lượt thu
93 lượt thu
92 lượt thu
88 lượt thu
68 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu
35 lượt thu
32 lượt thu
31 lượt thu
28 lượt thu
28 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
23 lượt thu
21 lượt thu
20 lượt thu
15 lượt thu
15 lượt thu
14 lượt thu
12 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 30.87

Tài khoản: 2.67

Thông tin chi tiết

Soledad - Westlife
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1003
Thời gian: 08/04/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |