Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

254 lượt thu
16 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    bialves
  • Trị giá:2.10

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.10

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

How can I tell her - Lobo
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 381
Thời gian: 08/04/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording