Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3261 lượt thu
1766 lượt thu
1404 lượt thu
661 lượt thu
652 lượt thu
453 lượt thu
445 lượt thu
303 lượt thu
297 lượt thu
260 lượt thu
241 lượt thu
240 lượt thu
144 lượt thu
137 lượt thu
123 lượt thu
123 lượt thu
120 lượt thu
112 lượt thu
111 lượt thu
107 lượt thu
100 lượt thu
96 lượt thu
57 lượt thu
57 lượt thu
55 lượt thu
49 lượt thu
39 lượt thu
38 lượt thu
35 lượt thu
33 lượt thu
30 lượt thu
29 lượt thu
28 lượt thu
27 lượt thu
24 lượt thu
21 lượt thu
21 lượt thu
20 lượt thu
17 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
12 lượt thu
7 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu

Thông tin chi tiết

Hey Stephen - Taylor Swift
Uploader: nhox_ly_ka_rem
Lượt thu: 53
Thời gian: 07/04/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |