Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2047 lượt thu
877 lượt thu
360 lượt thu
202 lượt thu
90 lượt thu
48 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    Linhkyl
  • Trị giá:8.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 8.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

No Promises - Shayne Ward
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1937
Thời gian: 28/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording