Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2888 lượt thu
1482 lượt thu
1478 lượt thu
1330 lượt thu
1231 lượt thu
858 lượt thu
822 lượt thu
573 lượt thu
543 lượt thu
489 lượt thu
450 lượt thu
273 lượt thu
277 lượt thu
269 lượt thu
223 lượt thu
164 lượt thu
144 lượt thu
123 lượt thu
45 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,334.00

Tài khoản: 90.78

Thông tin chi tiết

Hát nữa đi em - Ngọc Sơn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 3949
Thời gian: 20/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording