Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24712 lượt thu
21946 lượt thu
9760 lượt thu
8228 lượt thu
6648 lượt thu
3917 lượt thu
3546 lượt thu
2859 lượt thu
2789 lượt thu
2125 lượt thu
2028 lượt thu
2020 lượt thu
1823 lượt thu
1713 lượt thu
1652 lượt thu
1471 lượt thu
1466 lượt thu
1307 lượt thu
931 lượt thu
742 lượt thu
540 lượt thu
501 lượt thu
487 lượt thu
470 lượt thu
433 lượt thu
400 lượt thu
331 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
6 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.21

Tài khoản: 3.68

Thông tin chi tiết

Niềm tin chiến thắng - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 474
Thời gian: 11/03/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording