Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

609 lượt thu
249 lượt thu
115 lượt thu
113 lượt thu
105 lượt thu
62 lượt thu
62 lượt thu
55 lượt thu
52 lượt thu
38 lượt thu
36 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
26 lượt thu
25 lượt thu
22 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
12 lượt thu
14 lượt thu
13 lượt thu
12 lượt thu
11 lượt thu
11 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,374.76

Tài khoản: 101.43

Thông tin chi tiết

Xót xa - Chưa rõ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1417
Thời gian: 11/03/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |