Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

626 lượt thu
267 lượt thu
121 lượt thu
117 lượt thu
114 lượt thu
69 lượt thu
63 lượt thu
58 lượt thu
56 lượt thu
40 lượt thu
38 lượt thu
34 lượt thu
29 lượt thu
27 lượt thu
25 lượt thu
25 lượt thu
20 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu
19 lượt thu
18 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
16 lượt thu
16 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
14 lượt thu
11 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,317.64

Tài khoản: 107.75

Thông tin chi tiết

Xót xa - Chưa rõ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1450
Thời gian: 11/03/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording