Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.
  • Người sở hữu:
    let_me_be
  • Trị giá:2.10

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.10

Tài khoản: 6.69

Thông tin chi tiết

Mùa xuân đầu tiên - Thanh Thúy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 549
Thời gian: 11/03/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording