Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3586 lượt thu
717 lượt thu
497 lượt thu
462 lượt thu
307 lượt thu
282 lượt thu
273 lượt thu
259 lượt thu
235 lượt thu
183 lượt thu
110 lượt thu
104 lượt thu
101 lượt thu
70 lượt thu
70 lượt thu
49 lượt thu
48 lượt thu
35 lượt thu
32 lượt thu
16 lượt thu
10 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,375.10

Tài khoản: 101.09

Thông tin chi tiết

Chuyện hoa sim - Như Quỳnh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1659
Thời gian: 10/03/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |