Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5361 lượt thu
4259 lượt thu
3395 lượt thu
834 lượt thu
230 lượt thu
188 lượt thu
162 lượt thu
33 lượt thu
23 lượt thu
13 lượt thu
7 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Trò chơi - Thủy Tiên
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 318
Thời gian: 23/02/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording