Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

253 lượt thu
129 lượt thu
61 lượt thu
42 lượt thu
27 lượt thu
25 lượt thu
18 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    helios003
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Angel - Robbie Williams
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 145
Thời gian: 28/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording