Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3879 lượt thu
2822 lượt thu
1442 lượt thu
1434 lượt thu
1277 lượt thu
1194 lượt thu
841 lượt thu
795 lượt thu
567 lượt thu
521 lượt thu
470 lượt thu
426 lượt thu
269 lượt thu
243 lượt thu
239 lượt thu
217 lượt thu
157 lượt thu
141 lượt thu
118 lượt thu
44 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,372.66

Tài khoản: 103.53

Thông tin chi tiết

Trăng hờn tủi - Ngọc Sơn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 139
Thời gian: 11/02/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |