Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2032 lượt thu
1980 lượt thu
1929 lượt thu
1335 lượt thu
896 lượt thu
584 lượt thu
549 lượt thu
541 lượt thu
525 lượt thu
368 lượt thu
316 lượt thu
252 lượt thu
192 lượt thu
176 lượt thu
165 lượt thu
166 lượt thu
163 lượt thu
127 lượt thu
98 lượt thu
97 lượt thu
92 lượt thu
67 lượt thu
65 lượt thu
63 lượt thu
56 lượt thu
51 lượt thu
40 lượt thu
33 lượt thu
31 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
20 lượt thu
17 lượt thu
17 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,374.76

Tài khoản: 101.43

Thông tin chi tiết

Hai phương trời cách biệt - Khánh Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 109
Thời gian: 11/02/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |