Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2062 lượt thu
2033 lượt thu
1962 lượt thu
1360 lượt thu
910 lượt thu
596 lượt thu
562 lượt thu
548 lượt thu
531 lượt thu
376 lượt thu
329 lượt thu
266 lượt thu
196 lượt thu
178 lượt thu
169 lượt thu
168 lượt thu
167 lượt thu
128 lượt thu
100 lượt thu
97 lượt thu
94 lượt thu
68 lượt thu
67 lượt thu
66 lượt thu
57 lượt thu
51 lượt thu
48 lượt thu
34 lượt thu
32 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
20 lượt thu
18 lượt thu
17 lượt thu
10 lượt thu
7 lượt thu
8 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 39.64

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Ai lên xứ hoa đào - Khánh Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 198
Thời gian: 11/02/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording