Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Lời bài hát

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ac_Dau_va_em-Bao-Thy.swf\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'2009-01-02 00:00:00\\\\\\\\\\\\\\\',NULL,\\\\\\\\\\\\\\\'269\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'1\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'130\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'0\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'1\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'0\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'0\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\',NULL,\\\\\\\\\\\\\\\'0\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\',336149,534856,928699,972432,520791,\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'5\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'Sao bac dau va em\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'/VN/Sao_\\\\\\\',\\\\\\\'18\\\\\\\',\\\\\\\'1\\\\\\\',\\\\\\\'27\\\\\\\',\\\\\\\'0\\\\\\\',\\\\\\\'1\\\\\\\',\\\\\\\'0\\\\\\\',\\\\\\\'0\\\\\\\',\\\\\\\',\\\\\\\0 chapter seven\',\'\',\'/uploads/k_123234?\098.mp3\',\'2009-01-19 00?\00','0','1','0','0','1','0','0',',','2009-02-15 00:00:00','0','','0','Love can make a miracle',''),'1','0','0',',','2009-01-13 00:00:00','0','','0','And then we kiss','')\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'Sao bắc đẩu và em\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'/VN/Sao_Bac_Dau_va_em-Bao-Thy.swf\\\\\\\\\\\\\\\',\\\\\\\\\\\\\\\'2009-01-02 00:00:00\\\\\\\\\\\\\\\',NULL,\\\\\\\\\\\\\\\'269\\\\\\\\\\\

Những bài hát cùng ca sĩ

  • Người sở hữu:
    sannhac
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Đại Gia

Tài sản: 0.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Ô mê ly - Ánh Tuyết
Uploader:
Lượt thu: 10
Thời gian: 13/01/2009 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording