Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2536 lượt thu
1839 lượt thu
858 lượt thu
94 lượt thu
73 lượt thu
41 lượt thu
15 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 1.35

Thông tin chi tiết

Rock xuân sang - GMC
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 80
Thời gian: 30/12/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording