Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

925 lượt thu
800 lượt thu
633 lượt thu
510 lượt thu
438 lượt thu
439 lượt thu
385 lượt thu
304 lượt thu
253 lượt thu
246 lượt thu
211 lượt thu
161 lượt thu
127 lượt thu
125 lượt thu
114 lượt thu
109 lượt thu
90 lượt thu
78 lượt thu
77 lượt thu
72 lượt thu
67 lượt thu
62 lượt thu
57 lượt thu
44 lượt thu
43 lượt thu
36 lượt thu
35 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,329.82

Tài khoản: 94.82

Thông tin chi tiết

Hận đồ bàn - Chế Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 162
Thời gian: 30/12/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording