Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24619 lượt thu
21880 lượt thu
9711 lượt thu
8164 lượt thu
6570 lượt thu
3902 lượt thu
3534 lượt thu
2847 lượt thu
2781 lượt thu
2123 lượt thu
2013 lượt thu
2008 lượt thu
1812 lượt thu
1704 lượt thu
1635 lượt thu
1467 lượt thu
1458 lượt thu
1305 lượt thu
922 lượt thu
739 lượt thu
539 lượt thu
494 lượt thu
484 lượt thu
432 lượt thu
399 lượt thu
329 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 5.00

Tài khoản: 10.00

Thông tin chi tiết

Bóng cả - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 465
Thời gian: 18/12/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording