Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2043 lượt thu
2014 lượt thu
1950 lượt thu
1356 lượt thu
905 lượt thu
596 lượt thu
560 lượt thu
545 lượt thu
528 lượt thu
375 lượt thu
325 lượt thu
256 lượt thu
196 lượt thu
176 lượt thu
168 lượt thu
167 lượt thu
166 lượt thu
127 lượt thu
100 lượt thu
97 lượt thu
93 lượt thu
67 lượt thu
67 lượt thu
64 lượt thu
57 lượt thu
51 lượt thu
47 lượt thu
33 lượt thu
31 lượt thu
25 lượt thu
24 lượt thu
20 lượt thu
17 lượt thu
17 lượt thu
10 lượt thu
8 lượt thu
7 lượt thu
4 lượt thu
4 lượt thu
  • Người sở hữu:
    khoatiger
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 14.10

Tài khoản: 5.01

Thông tin chi tiết

Nghìn trùng xa cách - Khánh Ly
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 142
Thời gian: 17/12/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording