Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

146 lượt thu
70 lượt thu
45 lượt thu
16 lượt thu
11 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 18.00

Tài khoản: 55.20

Thông tin chi tiết

Một chuyến bay đêm - Thanh Tuyền
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 242
Thời gian: 02/12/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |