Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1195 lượt thu
541 lượt thu
344 lượt thu
278 lượt thu
143 lượt thu
141 lượt thu
101 lượt thu
85 lượt thu
69 lượt thu
35 lượt thu
28 lượt thu
26 lượt thu
26 lượt thu
6 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,490.72

Tài khoản: 22.53

Thông tin chi tiết

Thành phố buồn - Bruce Đoàn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1212
Thời gian: 21/11/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording