Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3380 lượt thu
2421 lượt thu
1903 lượt thu
1419 lượt thu
887 lượt thu
767 lượt thu
639 lượt thu
600 lượt thu
503 lượt thu
464 lượt thu
454 lượt thu
431 lượt thu
422 lượt thu
375 lượt thu
366 lượt thu
350 lượt thu
348 lượt thu
345 lượt thu
335 lượt thu
307 lượt thu
289 lượt thu
256 lượt thu
240 lượt thu
240 lượt thu
  • Người sở hữu:
    fangyu
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.50

Thông tin chi tiết

Đội kèn tí hon - (Chưa rõ)
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 181
Thời gian: 20/11/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |