Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

11489 lượt thu
7260 lượt thu
6912 lượt thu
3035 lượt thu
2683 lượt thu
2412 lượt thu
1954 lượt thu
1539 lượt thu
1451 lượt thu
1214 lượt thu
1013 lượt thu
793 lượt thu
656 lượt thu
596 lượt thu
271 lượt thu
114 lượt thu
83 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 4.20

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

You and me - Bảo Thy
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 918
Thời gian: 12/11/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording