Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1253 lượt thu
527 lượt thu
502 lượt thu
460 lượt thu
280 lượt thu
278 lượt thu
196 lượt thu
192 lượt thu
183 lượt thu
169 lượt thu
146 lượt thu
140 lượt thu
136 lượt thu
117 lượt thu
91 lượt thu
72 lượt thu
66 lượt thu
58 lượt thu
55 lượt thu
55 lượt thu
36 lượt thu
31 lượt thu
23 lượt thu
21 lượt thu
  • Người sở hữu:
    vcuong912
  • Trị giá:3.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 471.71

Tài khoản: 36.54

Thông tin chi tiết

Chuyện ba mùa mưa - Tuấn Vũ
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1197
Thời gian: 06/11/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording