Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1097 lượt thu
753 lượt thu
423 lượt thu
369 lượt thu
368 lượt thu
342 lượt thu
282 lượt thu
223 lượt thu
151 lượt thu
150 lượt thu
134 lượt thu
120 lượt thu
97 lượt thu
64 lượt thu
60 lượt thu
53 lượt thu
25 lượt thu
17 lượt thu
13 lượt thu
  • Người sở hữu:
    QuocHeo16
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Tàu về quê hương - Hương Lan
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 214
Thời gian: 15/10/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording