Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3326 lượt thu
3316 lượt thu
2472 lượt thu
2139 lượt thu
1419 lượt thu
661 lượt thu
617 lượt thu
560 lượt thu
160 lượt thu
52 lượt thu
50 lượt thu
34 lượt thu
10 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
3 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,375.10

Tài khoản: 101.09

Thông tin chi tiết

Dĩ vãng cuộc tình - Tuấn Hưng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2536
Thời gian: 19/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |