Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7723 lượt thu
5427 lượt thu
3699 lượt thu
1485 lượt thu
862 lượt thu
743 lượt thu
717 lượt thu
527 lượt thu
404 lượt thu
402 lượt thu
322 lượt thu
228 lượt thu
149 lượt thu
145 lượt thu
87 lượt thu
56 lượt thu
49 lượt thu
41 lượt thu
25 lượt thu
17 lượt thu
14 lượt thu
3 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 4.20

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Thành thị - Thùy Chi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 956
Thời gian: 29/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording