Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24731 lượt thu
21969 lượt thu
9769 lượt thu
8250 lượt thu
6654 lượt thu
3922 lượt thu
3548 lượt thu
2859 lượt thu
2790 lượt thu
2125 lượt thu
2032 lượt thu
2020 lượt thu
1823 lượt thu
1714 lượt thu
1656 lượt thu
1473 lượt thu
1466 lượt thu
1313 lượt thu
932 lượt thu
747 lượt thu
540 lượt thu
502 lượt thu
488 lượt thu
471 lượt thu
434 lượt thu
400 lượt thu
331 lượt thu
234 lượt thu
194 lượt thu
161 lượt thu
82 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.21

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Mùa hè yêu thương - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1493
Thời gian: 26/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording