Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

24712 lượt thu
21945 lượt thu
9755 lượt thu
8226 lượt thu
6632 lượt thu
3912 lượt thu
3543 lượt thu
2859 lượt thu
2789 lượt thu
2124 lượt thu
2028 lượt thu
2019 lượt thu
1822 lượt thu
1713 lượt thu
1651 lượt thu
1471 lượt thu
1464 lượt thu
1307 lượt thu
931 lượt thu
742 lượt thu
540 lượt thu
500 lượt thu
487 lượt thu
470 lượt thu
433 lượt thu
400 lượt thu
330 lượt thu
233 lượt thu
194 lượt thu
159 lượt thu
80 lượt thu
70 lượt thu
68 lượt thu
54 lượt thu
53 lượt thu
51 lượt thu
13 lượt thu
9 lượt thu
7 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu
2 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.21

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Mùa hè yêu thương - Mỹ Tâm
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1492
Thời gian: 26/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording