Thông báo từ ngày 21/11/2011 Sàn Nhạc sẽ sử dụng MingID để đăng nhập. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Thông báo đưa chức năng Quản lý tương tác vào hoạt động. Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4359 lượt thu
737 lượt thu
734 lượt thu
570 lượt thu
479 lượt thu
442 lượt thu
332 lượt thu
275 lượt thu
232 lượt thu
177 lượt thu
167 lượt thu
162 lượt thu
158 lượt thu
136 lượt thu
58 lượt thu
57 lượt thu
28 lượt thu
24 lượt thu
24 lượt thu
10 lượt thu
5 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    tichchu
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 8.00

Tài khoản: 2.76

Thông tin chi tiết

Hai quê - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 516
Thời gian: 26/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |