Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

4510 lượt thu
762 lượt thu
760 lượt thu
584 lượt thu
489 lượt thu
466 lượt thu
336 lượt thu
284 lượt thu
233 lượt thu
182 lượt thu
177 lượt thu
177 lượt thu
165 lượt thu
146 lượt thu
59 lượt thu
58 lượt thu
28 lượt thu
27 lượt thu
25 lượt thu
12 lượt thu
9 lượt thu
9 lượt thu
6 lượt thu
2 lượt thu
  • Người sở hữu:
    tichchu
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Mic Vàng

Tài sản: 8.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Hai quê - Quang Lê
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 528
Thời gian: 26/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording