Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

5057 lượt thu
3250 lượt thu
2163 lượt thu
1749 lượt thu
855 lượt thu
599 lượt thu
358 lượt thu
307 lượt thu
295 lượt thu
165 lượt thu
106 lượt thu
62 lượt thu
58 lượt thu
24 lượt thu
12 lượt thu
  • Người sở hữu:
    mr_dofan
  • Trị giá:2.00

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Ta trở về - Jimmi Nguyễn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 649
Thời gian: 19/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording