Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

770 lượt thu
562 lượt thu
496 lượt thu
318 lượt thu
264 lượt thu
  • Người sở hữu:
  • Trị giá:2.00

Cấp độ:

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 3.04

Thông tin chi tiết

Người đàn bà hóa đá - The Wall
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1064
Thời gian: 11/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording