Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

19432 lượt thu
231 lượt thu
12 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 2,506.29

Tài khoản: 6.18

Thông tin chi tiết

Vườn hoa sao rơi - Phan Đinh Tùng
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2975
Thời gian: 10/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording