Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

8511 lượt thu
1670 lượt thu
1474 lượt thu
1475 lượt thu
1273 lượt thu
1144 lượt thu
554 lượt thu
140 lượt thu
85 lượt thu
52 lượt thu
45 lượt thu
34 lượt thu
32 lượt thu
22 lượt thu
11 lượt thu
10 lượt thu
5 lượt thu
1 lượt thu

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 9,323.91

Tài khoản: 100.86

Thông tin chi tiết

Khóc - Đông Nhi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 13712
Thời gian: 10/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording