Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

7687 lượt thu
5418 lượt thu
3672 lượt thu
1480 lượt thu
947 lượt thu
862 lượt thu
743 lượt thu
711 lượt thu
525 lượt thu
401 lượt thu
396 lượt thu
316 lượt thu
228 lượt thu
149 lượt thu
145 lượt thu
87 lượt thu
54 lượt thu
49 lượt thu
41 lượt thu
25 lượt thu
13 lượt thu
0 lượt thu
2 lượt thu
1 lượt thu
0 lượt thu
0 lượt thu
  • Người sở hữu:
    leejunny
  • Trị giá:2.44

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 141.94

Tài khoản: 3.48

Thông tin chi tiết

Khoảng trời của bé - Thùy Chi
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 1376
Thời gian: 10/08/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording