Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

2319 lượt thu
363 lượt thu
293 lượt thu
141 lượt thu
114 lượt thu
30 lượt thu
27 lượt thu
23 lượt thu
10 lượt thu
4 lượt thu
1 lượt thu
1 lượt thu
  • Người sở hữu:
    hongdao70
  • Trị giá:4.02

Cấp độ: Trùm

Tài sản: 16.73

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Có quên được đâu - Thanh Thảo
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 2837
Thời gian: 19/10/2007 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording