Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...) Xem hướng dẫn
Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1186 lượt thu
516 lượt thu
340 lượt thu
273 lượt thu
142 lượt thu
139 lượt thu
100 lượt thu
85 lượt thu
68 lượt thu
35 lượt thu
28 lượt thu
25 lượt thu
25 lượt thu
6 lượt thu

Cấp độ: Mic Đồng

Tài sản: 2.00

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Nếu một ngày - Bruce Đoàn
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 262
Thời gian: 20/06/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording