Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

3940 lượt thu
2873 lượt thu
1473 lượt thu
1470 lượt thu
1325 lượt thu
1225 lượt thu
858 lượt thu
815 lượt thu
571 lượt thu
537 lượt thu
488 lượt thu
438 lượt thu
273 lượt thu
267 lượt thu
260 lượt thu
223 lượt thu
159 lượt thu
143 lượt thu
121 lượt thu
45 lượt thu
32 lượt thu
15 lượt thu
8 lượt thu
6 lượt thu
5 lượt thu
Error: Can't create a new thread (errno 11); if you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug