Chú ý: Khắc phục lỗi thu âm không nghe lại được, không lưu được, bị nháy bản thu...(có video và bài viết hướng dẫn cách khắc phục rất đơn giản)
Lưu ý: Để đảm bảo khớp độ lớn của nhạc nền và giọng hát nên khi thu âm cả nhạc nền và giọng hát đều được thu, các bạn chú ý phải bật cả loa, hoặc đặt micro gần tai phone nhé.

Những bài hát cùng ca sĩ

1262 lượt thu
954 lượt thu
883 lượt thu
584 lượt thu
551 lượt thu
286 lượt thu
283 lượt thu
268 lượt thu
230 lượt thu
214 lượt thu
200 lượt thu
155 lượt thu
147 lượt thu
104 lượt thu
73 lượt thu
53 lượt thu
46 lượt thu
18 lượt thu
11 lượt thu
7 lượt thu
5 lượt thu
4 lượt thu

Cấp độ: Chaien

Tài sản: 2.21

Tài khoản: 0.00

Thông tin chi tiết

Thương về miền đất lạnh - Quang Linh
Uploader: Sannhac
Lượt thu: 287
Thời gian: 03/06/2008 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording